Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 25.8.2016.    Svátek má Radim, zítra Luděk.

Aktualizováno dne:
05/08/2016

Úvodem...

ilustrační foto

Základní organizace odborového svazu dopravy Chrudim sdružuje nejen členy z řad řidičů Arriva, ale i řidiče firmy Dadrus Dachovský, ICOM transport a.s., ČSAD Logistik Ostrava a.s., Wlach Transport Polná, ASA Dačice, zaměstnance ČSAD Bus Chrudim a.s., Městské policie Pardubice, Iveco Czech Republic a.s. a NIKEY Hrobice s.r.o.

Pro své členy zajišťuje prostřednictvím OSD bezplatnou právní pomoc
a bezplatné zastupování pro každého člena OSD v právní věci, která je
v přímé souvislosti s pracovním poměrem.

Zprostředkovává výhodné pojištění na škody způsobené zaměstnavateli v souvislosti
s výkonem povolání.

Na základě kolektivních smluv vyjednává o navyšování platů a mezd a dbá na zajištění bezpečnostosti a ochrany zdraví při práci.

Sjednává sociální výpomoc při narození dítěte a v případě mimořádných situací, především
při živelných pohromách, nebo při smrtelném pracovním úrazu.

K rekreaci svých členů vlastní dvě rekreační zařízení, areál v Janských Lázních a chatu na Seči.

Aktuality...

Informace z jednání na MPSV ČR, které se uskutečnilo dne 3.8.2016

Zástupci Odborového svazu dopravy, Svazu dopravy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí se včera sešli na jednání s cílem pokusit se vyřešit stávající situaci v odměňování řidičů autobusů ve veřejné linkové dopravě a zabránit možné stávce, o které rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy. Proběhla široká diskuze, byly popsány stávající problémy. Ministerstvo práce a sociálních věcí ústně předložilo 3 návrhy řešení dle jeho představ.

1. Přeřazení řidičů autobusů ze 3. do 4. kategorie v souvislosti se zaručenou mzdou.

2. Navýšení odměny za čekání dle § 9a NV 589/2006 Sb.

3. Sjednání mezd v kolektivní smlouvě vyššího stupně a následné rozšíření na další podnikatelské subjekty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zavázalo předložit písemný materiál do konce tohoto týdne.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém mimořádném zasedání návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí projedná a rozhodne o dalším postupu Odborového svazu dopravy.

Za pozitivní můžeme považovat fakt, že se poprvé jednalo o řešení mezd řidičů prostřednictvím obecně platných právních předpisů.

Negativně vnímáme, že MPSV ČR odmítá jak řešení, tak výši základní hodinové mzdy, kterou navrhuje Odborový svaz dopravy. Překvapivé a zarážející byly také některé reakce a názory představitele zaměstnavatelů.

Protože Předsednictvo Odborového svazu dopravy nerozhodlo jinak, trvá jeho usnesení ze dne 1.6.2016 o konání celostátní stávky na podporu oprávněných požadavků Odborového svazu dopravy.

Luboš Pomajbík
předseda
Odborového svazu dopravy


Na následujícím odkazu naleznete videozáznam rozhovoru s předsedou OSD Lubošem Pomajbíkem
týkající se připravované stávky OSD.   zde